Hľadáme nekonečnú
hodnotu človeka.

Čo je lepšie a čo horšie? Čo je dobré?

Každý deň sme vystavení situáciám, kde sa musíme rozhodovať čo spravíme alebo nespravíme, čo uprednostníme, alebo čo odsunieme. Vieš na základe čoho sa rozhoduješ? Vieš čo sú tvoje hodnoty?

Slovenský preklad Infinite-Human projektu (človek bez hraníc) je nový projekt pre slovensky hovoriacich ľudí. Všetci čo sa pridajú získajú možnosť niečo nové sa dozvedieť o sebe a hodnotách okolo seba, plus sa stanú súčasťou hľadania a objavovania nového prístupu k ľudským hodnotám. Veríme že vďaka tomu všetci prispejeme k lepšej a ľudskejšej budúcnosti.


Poď objavovať seba a nové dimenzie vnímania sveta okolo seba »

Tak ako Egypťania nevedeli namaľovať na rovnej ploche ináč ako dvojrozmerne, tak my dnes nevieme slovami vyjadriť celú hĺbku nášho vnímania a celú šírku nášho rozhodovania. Robert S Hartman sa dal na hľadanie odpovede na otázku "Čo je dobré?" a na tej ceste za objavovaním ľudských hodnôt a hodnotenia načrtol tri dimenzie, ktorých spoznanie pomáha odhaliť priestor za slovami.

Jeden z praktických dôkazov toho, že Hartman prišiel na niečo naozaj nové a zaujímavé, je jeho "Hartman Value Profile" (HVP) test. Hartman do jednoduchej úlohy - utriediť dva krát 18 slov alebo fráz zakomponoval všetky tri dimenzie hodnotenia sveta aj seba samého. Z toho usporiadania sa dajú zistiť ľudské vlastnosti, jeho rozhodovanie a momentálny psychický stav.

Preložený HVP test je prvý krok, ktorý je implementovaný tu v rámci projektu človeka bez hraníc. Po prihlásení budeš mať možnosť si ho vyskúšať a niečo nové sa o sebe dozvedieť.

V budúcnosti budú nasledovať jednoduché úlohy zamerané na osobný rozvoj a na sebaobjavovanie, ale hlavne jeden zo smerov, ktorým sa chce tento projekt ubrať, je pokúsiť sa nájsť a spojiť ľudí s rovnakými hodnotami.

Prečo sa pridať? Prečo to všetko?

Preto, že keď sa spoja rovnako zmýšľajúci ľudia, dejú sa zrazu veci, ktoré boli predtým nepredstavitelné. Keď aspoň dvaja ľudia naozaj dokážu spolu pracovať na rovnakom cieli - dejú sa zázraky. Keď aspoň dvaja ľudia naozaj dokážu spolu pracovať na rovnakom cieli ale s opačnou motiváciou - končí to nešťastím.

Chceme priniesť čerstvú nádej a zázraky naspäť do života.

Jednou zo základných potrieb človeka je nájsť si spriaznenú dušu - človeka čo s nami zdieľa naše základné hodnoty.

Predstav si, že by sa dalo žiť a spoznávať svet s niekým, kto má rovnaké túžby a sny ako ty.

Predtým ako človek nájde cestu k svojej spriaznenej duši je potrebné nájsť cestu k sebe samému. Aj keby sme zdanlivo mali seba samých najlepšie poznať, častokrát nás môžu zaraziť naše rozhodnutia v krízových situáciách.

Nie ste zvedaví, čo o sebe ešte neviete?


"Každý jednotlivec si zaslúži nájsť tú správnu prácu a toho správneho partnera, pretože sú to dve základné potreby každého z nás. Ak si ich nesplníme, končí náš život neúspechom. Ak si splníme len jednu z nich, skončíme s polovičným neúspechom.
--Elsie Lincoln Benedict and Ralph Paine Benedict"


Po prihlásení bude tvojou úlohou si vždy vybrať z dvoch možností. Rozhodnúť sa medzi tým, čo je lepšie a čo je horšie. Tak si vytvoríš rebríček svojich hodnôt v dvoch setoch osemnástich viet. Neexistujú správne alebo nesprávne poradia. Existuje viac než dosť kombinácií pre každého jedného človeka na planéte. Napriek tomuto nekonečnému množstvu kombinácií, sa dajú nájsť spoločné a príbuzné prístupy k hodnoteniu seba a sveta okolo nás. Vyhodnotenie je založené na práci Roberta Hartmana, ktorý vyvinul rokmi overený Hartman Value Profile test používaný na celom svete osobnými trénermi na spoznanie rebríčka hodnôt.


"Nevidíme svojimi očami, vidíme hodnotami.
Nemáme hodnoty, my sme naše hodnoty.
Sme väzňami týchto hodnôt.
--Leon Pomeroy"


Ako okamžitú odmenu za vynaložený čas, dostaneš obratom svoj hodnotový profil. Nechceš sa zas o trochu viac spoznať? Odmenou do budúcnosti bude, že možno práve pre teba sa nájde tvoja spriaznená duša.


Tento projekt je podporovaný Inštitútom Roberta S Hartmana a jeho Výskumným centrom vied pre aplikované hodnoty. Osobne za ním stojí Malcolm North - profesionálny tréner, ktorý je celý život fascinovaný ľudmi a ich rozhodnutiami a Jozef Kutej - profesionálny programátor a vizionár ktorý miluje výzvu na prekonávanie nemožného nekonečne ľudským spôsobom.


Ak chceš ísť rýchlo, choď sám.
Ak chceš ísť ďaleko, choď spoločne.
—Africké príslovie


Poď objavovať seba a nové dimenzie vnímania sveta okolo seba »